Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,9 99 95,4 95,7
(1B) Personal de residències 94,8 91,5 94,7 70,1 73,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 93 95,8 75,1 77,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 90,1 94,7 57,5 64,2
(4) Persones amb gran dependència 89,6 87,2 88,7 70,8 71,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,4 95,2 95,2 90,2 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,7 93,9 86,4 87,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 88,8 90,2 76,3 79,7
(6) Treballadors essencials 94,1 89,2 93,6 56,4 61,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 86,3 89,6 66,8 73,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 87 81 86,4 50,4 58,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 73,6 82,3 33 42,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,9 69,2 78,9 25,2 34,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,2 65,2 75 17,3 25,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,4 60,8 70,7 14 21,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,4 62,3 74,3 11,3 18,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,5 70,5 82,8 4,4 6,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,2 56,4 67,3 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 35,2 21,9 27,5 0 0,1
Total >=12 anys 85,5 77,9 84,3 44,6 50,3
Total >=16 anys 86,3 79,1 85,2 47 52,9
Total 78,8 71,2 77,2 39,9 45
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.