Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,4 98,4 64,7 64,7
(1B) Personal de residències 97,7 92,7 96,8 67,3 70,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 93,9 96,5 73,6 76,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 88,9 94,7 54,7 59,2
(4) Persones amb gran dependència 92 86,9 87,6 66,3 67,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,8 94,9 88 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,8 94,7 95,5 76,2 87,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 90,9 92,4 76,1 79,8
(6) Treballadors essencials 96,2 91,3 95,5 55,1 58,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,2 89,1 92,5 69,3 75,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,5 86,5 91,9 54,1 62,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 91,3 82,1 90,4 35,5 47,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88 77,2 86,6 21,5 32,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,2 74,1 81,9 11,4 13,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 80 67,7 77,5 6,9 9,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 83,3 67,1 80,4 0,6 2,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 92,2 77,5 90,1 0,2 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80 55,8 64,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 47,6 0 4,7 0 0
Total >=12 anys 90,7 82,3 88,6 42 47,6
Total >=16 anys 91,2 83,8 89,9 44,3 50,2
Total 84,6 74,2 80,1 37,9 42,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.