Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,6 68,1 68,3
(1B) Personal de residències 97,6 93,6 96,5 71,9 76,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,5 96,8 77,1 80,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 91,7 95,5 61,8 68,4
(4) Persones amb gran dependència 91,7 90,3 90,6 72,9 74,5
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,9 94,9 89,9 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,9 95 95,6 78,3 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 94 91,9 93 80,1 84,9
(6) Treballadors essencials 96,3 92,9 95,7 62,6 67,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,3 90,8 92,9 73,2 81,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,6 88,6 92,1 61 71,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 91,2 84,6 90,5 45,7 60,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88 80,1 87,1 35,1 48,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,6 77,2 82,9 29,9 34,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,8 70,7 78,2 23 28,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,8 70,9 80,9 16,2 21,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 92 80 90,8 7,2 9,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 82,4 69,1 78,8 0,1 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 51,7 34,5 41,2 0 0,1
Total >=12 anys 90,7 84,8 89,6 49,9 57,2
Total >=16 anys 91,2 85,7 90,2 52,7 60,4
Total 84,8 78,4 83,1 44,8 51,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.