Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,5 98,5 95,9 96,3
(1B) Personal de residències 96,2 93,5 95,4 70,7 75,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 92,5 95,7 72,9 77,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 88,9 93,5 58 63,5
(4) Persones amb gran dependència 90,4 87,3 88,5 65,4 65,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,5 94,6 87,3 87,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,7 94,3 76,6 87,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,1 90,5 91,8 77 80,5
(6) Treballadors essencials 93,2 89,1 92,3 55,7 59,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 87,9 90,4 69,3 75,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 85 89,4 56,6 63,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,6 79,1 86,9 39,5 52,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 73 82,6 26 41,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,1 73,1 77,8 24,8 27,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,2 65,9 73,1 19 22,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,5 67,1 76,5 13,9 18,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,5 74,6 85 4,4 6,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,5 61,1 70,3 0,2 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 41,9 26,7 32 0 0,2
Total >=12 anys 87,2 80,7 86 45,3 51,6
Total >=16 anys 87,9 81,8 86,9 48 54,6
Total 80,5 73,6 78,8 40,3 45,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.