Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 93 86,9 92,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 87,4 92,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,1 82 90,2
(4) Persones amb gran dependència 90 87,2 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 86,4 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 85,8 89,4
(6) Treballadors essencials 90 80,2 88,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 78,7 87,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,7 75,9 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 67,7 81,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,5 58,9 77,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,4 58,1 69,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66 49,3 63,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,8 49,3 64,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,1 59,9 75,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,5 56,4 64,8
Total >=12 anys 82,8 70,9 81,1
Total >=16 anys 83,6 71,7 82
Total 73,2 62,7 71,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi