Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,6
(1B) Personal de residències 92,7 87 90,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,6 87,8 91,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,2 78,6 84,7
(4) Persones amb gran dependència 91,2 89,2 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,2 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 83,5 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 82 85,9
(6) Treballadors essencials 89 77,7 82,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,5 76,8 84,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,9 75,7 83,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,7 63,4 76,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,2 49,8 68,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 58,4 38,3 43
(11B) Persones de 30 a 34 anys 39,8 7,7 12,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 33,5 1,5 5,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 27,6 0,9 3,2
Total >=16 anys 73,6 57,7 65
Total 62,2 48,8 54,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi