Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,1 91,9 92
(1B) Personal de residències 82,9 77 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88 81,4 84,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,7 8,9 11,9
(4) Persones amb gran dependència 87,1 81,4 81,9
(5A) Persones de 80 anys o més 91,2 86,4 86,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,8 29,2 34,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73,6 4,5 5,9
(6) Treballadors essencials 69,5 1,5 3
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,6 5,5 8
(9) Persones de 50 a 59 anys 6 2,5 2,7
Total >=16 anys 33,7 15,6 16,7
Total 29,6 13,7 14,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi