Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 96,2 96,2
(1B) Personal de residències 83 80 80,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,2 80,1 82,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,5 8,8 11,2
(4) Persones amb gran dependència 88,6 87 87,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,3 88,9 88,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 87,7 43,8 48,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,4 3,9 4,3
(6) Treballadors essencials 72,2 0,6 1,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 73,2 4,3 6,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,9 2,2 2,3
Total >=16 anys 31,2 13,9 14,7
Total 26,2 11,7 12,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi