Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,3 97,5
(1B) Personal de residències 90,7 85,3 89,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 88,8 93,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,1 77,9 85,6
(4) Persones amb gran dependència 88,1 85 86,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 91,3 91,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,2 80,3 89,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,2 74 84,2
(6) Treballadors essencials 88,1 77 83,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,5 72,1 82,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,9 68,9 80,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,5 57,3 71,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 67,3 43,1 62,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 56,1 38,3 45,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 44,5 19,3 26,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 40,3 9,3 16,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 44,5 12,5 18,1
Total >=16 anys 70,3 52,7 62,2
Total 61,3 45,9 54,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi