Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 88,2 82,4 84,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,3 86,5 89,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,4 68,4 73,1
(4) Persones amb gran dependència 89,7 88,7 88,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 87 91,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,3 13,4 16,5
(6) Treballadors essencials 83,6 64,7 67,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,3 34,5 41,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,1 48,1 52,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 70,2 1,3 8,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 53,4 0,9 6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 15,3 0,9 2,1
Total >=16 anys 59,1 32,1 35,5
Total 49,6 27 29,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi