Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 94,5 94,5
(1B) Personal de residències 83,9 79,2 80,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,9 77,3 79,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 68,2 8,7 11,7
(4) Persones amb gran dependència 88,1 84 84
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 90,3 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89 48,5 48,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 74,5 3,2 3,6
(6) Treballadors essencials 71,2 1,1 2,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 73,6 4,6 6,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 13,3 1,9 2,3
Total >=16 anys 35,2 15,9 16,4
Total 29,7 13,5 13,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi