Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,5 96,1 96,1
(1B) Personal de residències 86,6 80,1 81,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,1 77,9 80,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,5 11,4 13,6
(4) Persones amb gran dependència 90,3 89,1 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 91,3 91,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,1 51,6 52,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 78,4 3,7 4,3
(6) Treballadors essencials 70,3 1,1 2,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 77,2 4,2 6,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 23,8 1,9 2,8
Total >=16 anys 36,9 16,1 16,7
Total 31,1 13,6 14,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi