Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,4 96,9 97
(1B) Personal de residències 87,9 81,8 84,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,6 86,2 89,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,6 62 66,7
(4) Persones amb gran dependència 89,7 87,6 87,7
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 91,7 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,7 87,5 89,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,6 8,4 11,3
(6) Treballadors essencials 80,2 57,7 61
(8) Persones de 60 a 65 anys 83,2 13,2 18,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 80,2 53,4 57,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 62,8 1,6 7,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 40 1,1 9,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,9 0,9 1,2
Total >=16 anys 56,5 33,9 36,8
Total 50,1 30,1 32,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi