Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,7 92,8 92,9
(1B) Personal de residències 82,7 77,7 79,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,7 79,2 82,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,8 8,8 11,7
(4) Persones amb gran dependència 86,5 80,4 81,2
(5A) Persones de 80 anys o més 91,3 84,3 84,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 74,3 15,8 27
(5C) Persones de 66 a 69 anys 65,2 4,4 6
(6) Treballadors essencials 69,5 1,8 3,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 64,7 5,6 7,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,3 2,8 3
Total >=16 anys 33,3 15,1 16,7
Total 28,8 13 14,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi