Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,9 94,9 94,9
(1B) Personal de residències 81,8 76,8 79
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 74,7 68 70,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,7 5,9 10,8
(4) Persones amb gran dependència 96,2 94,3 94,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 90 90
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,8 35 35
(5C) Persones de 66 a 69 anys 74,9 3,1 3,8
(6) Treballadors essencials 61,4 1,9 3
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,5 4,1 6,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 14,6 1,7 2,2
Total >=16 anys 32,3 13 13,6
Total 27,7 11,1 11,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi