Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97 97
(1B) Personal de residències 82,8 76,3 78,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,2 79,5 82,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 69,6 12,2 15,6
(4) Persones amb gran dependència 86,5 82,1 83,1
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 88,4 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 85,9 38,3 48,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,7 4,2 4,5
(6) Treballadors essencials 63,7 1,5 2,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 74,3 4,8 7
(9) Persones de 50 a 59 anys 8,5 2,2 2,4
Total >=16 anys 31,5 13,3 14,7
Total 26,4 11,2 12,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi