Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,6 94,6 94,6
(1B) Personal de residències 83,3 79,3 80
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,2 77,4 80
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,5 8,8 10,2
(4) Persones amb gran dependència 85,4 81,1 81,1
(5A) Persones de 80 anys o més 90,2 85,4 85,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 69 30,1 34,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 68,7 2,5 2,8
(6) Treballadors essencials 69,8 0,7 1,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 66 3,1 4
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,4 1,6 1,6
Total >=16 anys 29,1 12,6 13,3
Total 24,8 10,7 11,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi