Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,4 98,4 96,1 96,4
(1B) Personal de residències 95,1 90,4 94,1 66,2 68,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 94,2 96,4 76,5 80,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 91,4 94,5 61 66
(4) Persones amb gran dependència 90,7 87,7 89,9 69,4 70,5
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,8 94,9 89,2 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94,3 94,6 84,6 88,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 91,2 92,5 77,3 82,6
(6) Treballadors essencials 94,4 89,6 93,6 52,9 57,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,5 89,7 92 70,5 77,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,7 87,5 91,2 57,2 63,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,2 82,1 88,4 41 49,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,5 77,6 85,4 31,9 40,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,7 75,4 81 25,7 29,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,2 69,5 77 21,6 26,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,7 68,7 79,3 15,5 21,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,7 75,7 88,3 5,7 8,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,1 63,5 73,6 0,2 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,7 28,8 34,2 0 0,1
Total >=12 anys 89 82,3 87,7 46,1 51,3
Total >=16 anys 89,7 83,5 88,6 48,9 54,4
Total 82 75 80,2 40,8 45,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.