Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,6 98,8 96 96,3
(1B) Personal de residències 90,7 85,2 89,8 61,9 62,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 91,1 93,9 68,6 70,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 87,6 92,3 49,2 52,3
(4) Persones amb gran dependència 83,8 82,7 83,2 60,3 60,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,9 94 87,5 87,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,3 93,8 83,3 84,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 87 89,2 69,1 73,8
(6) Treballadors essencials 89,7 83,8 88,7 42,4 45,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,6 84,7 90,1 60,5 66,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 80,4 87,6 40,4 44,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 73,1 84,9 18,5 25,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,3 67 79,9 7,8 13,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,9 69 77,7 1,3 3,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,1 63,1 73,4 1 3,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 80 61,5 77,3 0,3 4,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,7 70,8 83,5 0,1 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,8 47,5 55,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 32,4 0,1 2,6 0 0
Total >=12 anys 86,1 76,3 84,1 34,2 37,6
Total >=16 anys 87,1 78 85,8 36,3 39,8
Total 79,3 68,4 75,5 30,7 33,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.