Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 86,3 85,1 85,3
(1B) Personal de residències 81,3 75,7 77,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,9 77,6 80,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,4 13,1 15,1
(4) Persones amb gran dependència 88,9 86,4 87,2
(5A) Persones de 80 anys o més 91,3 89,1 89,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 87,6 52,3 53
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73,1 3,4 3,8
(6) Treballadors essencials 69,9 1,5 2,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,7 3,8 5,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 18,3 1,9 2,2
Total >=16 anys 33,3 15 15,4
Total 27,9 12,6 12,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi