Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 96,6 97,3
(1B) Personal de residències 95,2 87,9 93,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 91,1 95,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 85,7 93,7
(4) Persones amb gran dependència 92,5 90,9 92,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,2 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 88,3 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,9 83,7 89,5
(6) Treballadors essencials 93,3 83 91,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 79,7 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,8 78,6 87
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,4 70,3 83,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81 60,3 79,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 65 74,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,5 57,6 70
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,1 54,3 70,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,5 63 79,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,8 62,2 71,6
Total >=12 anys 85,1 73,6 83,4
Total >=16 anys 85,5 74 83,9
Total 77,7 67,2 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi