Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 95,8 95,8
(1B) Personal de residències 87,7 78,1 81,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,4 80,1 85,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84,1 65,3 68,8
(4) Persones amb gran dependència 88,7 81,6 81,6
(5A) Persones de 80 anys o més 90,9 84 84
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,3 87,6 89,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,9 9,1 10,9
(6) Treballadors essencials 81,7 62,2 63,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,1 21,8 26,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,3 54,2 56,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 57,7 2 4,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 31,4 1,3 3,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,4 0,9 1,1
Total >=16 anys 54,2 32,3 33,9
Total 45,4 27 28,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi