Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 86,8 79,1 82,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,4 84,6 87,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,2 64,3 67,7
(4) Persones amb gran dependència 90,4 89,1 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,4 91,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 88,8 89,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,5 7,9 11,9
(6) Treballadors essencials 84,2 61,7 64,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,5 14,9 20
(9) Persones de 50 a 59 anys 78,3 49,6 52,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 62,2 1,5 4,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 39,6 1,1 8,7
Total >=16 anys 54,6 30,6 33
Total 45,7 25,5 27,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi