Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96 94,7 94,7
(1B) Personal de residències 90,9 86,3 87,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87 79,2 81,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 56,2 8,7 9,4
(4) Persones amb gran dependència 86,9 84 84
(5A) Persones de 80 anys o més 92,5 89,8 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,3 30,3 34,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,1 4,9 5,2
(6) Treballadors essencials 68,3 0,7 1,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,5 5,7 6,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 26 2,4 3,2
Total >=16 anys 38,2 15,9 16,8
Total 32,6 13,6 14,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi