Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97 96,6 96,6
(1B) Personal de residències 84,5 74,6 78,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,2 83,6 86,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 76,4 47,9 52,3
(4) Persones amb gran dependència 88,5 85,1 85,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 91,5 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,3 80,1 89,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,7 6 9,8
(6) Treballadors essencials 77,7 51,9 55,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,2 5,5 11
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,1 38,2 41,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 47 1,3 4,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 5,3 1 3,5
Total >=16 anys 49 27,4 30,2
Total 41 22,9 25,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi