Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,4 95,4 95,4
(1B) Personal de residències 83 73,8 76,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,2 77,3 80,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,7 2,9 5,9
(4) Persones amb gran dependència 85,7 81,9 81,9
(5A) Persones de 80 anys o més 88 86 86
(5B) Persones de 70 a 79 anys 85 53,4 53,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,6 3,9 4,3
(6) Treballadors essencials 67,6 0,7 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,1 3,6 5,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 18,8 1,3 2,1
Total >=16 anys 32,5 14,5 15
Total 27,4 12,2 12,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi