Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,2 95,3 95,3
(1B) Personal de residències 86,2 78,6 80,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,2 84,7 85,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 55,1 3,2 4,6
(4) Persones amb gran dependència 86,1 81,6 81,6
(5A) Persones de 80 anys o més 90,1 87,7 87,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 85,8 44,8 45,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 69,2 3,2 3,5
(6) Treballadors essencials 67,7 0,4 1,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 64,7 3 5,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 11,8 1,5 2,1
Total >=16 anys 32,6 14,5 15
Total 27,6 12,3 12,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi