Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 95 95
(1B) Personal de residències 76,5 70,9 72,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,1 82,4 84,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 53,2 6 9,2
(4) Persones amb gran dependència 85,5 72,9 74,7
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 89,8 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,2 48,4 49,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 74,2 2,2 2,7
(6) Treballadors essencials 65,2 0,8 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 67 3,5 5,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 17,8 1,6 2,2
Total >=16 anys 36 16,4 17
Total 30,6 14 14,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi