Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98 98,1
(1B) Personal de residències 93,1 87,7 90,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,7 89 91,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,8 77,1 81,6
(4) Persones amb gran dependència 91,4 88,1 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 90,9 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 89,1 90,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,3 79,6 82,8
(6) Treballadors essencials 86,4 74,9 80,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,4 73,3 79,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,2 75,3 80,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,7 60,1 69,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 67,5 49,5 61,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 55,9 36,6 40,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 42,7 15,4 18,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 38 2,2 5,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 35,8 0,8 4
Total >=16 anys 72 57,5 62,2
Total 60,8 48,5 52,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi