Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 92,8 92,8
(1B) Personal de residències 83,8 77 80,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89 82,4 86,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 79,7 59,6 64,8
(4) Persones amb gran dependència 88,2 85,4 85,4
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 91,6 91,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 87,1 91,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85 4,4 10,5
(6) Treballadors essencials 79,2 56,9 60,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,2 6,4 14,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,7 42 47
(10A) Persones de 45 a 49 anys 52,2 1 6,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 28,1 0,9 8,6
Total >=16 anys 51 26,9 30,5
Total 42,1 22,2 25,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi