Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 95,1 95,1
(1B) Personal de residències 80,1 73,5 74,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,5 74,8 78,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60 10,1 11,8
(4) Persones amb gran dependència 87,4 79,9 79,9
(5A) Persones de 80 anys o més 89,5 80,1 80,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 79,9 40,3 41,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,7 3,2 3,5
(6) Treballadors essencials 71 1 1,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,3 3,5 4,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 4 2,1 2,2
Total >=16 anys 30,8 13,5 14
Total 25,8 11,3 11,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi