Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 96,5 96,5
(1B) Personal de residències 88,9 78,7 87
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,1 82,7 84,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,8 61 63,8
(4) Persones amb gran dependència 87,2 87,2 87,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,4 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,9 89 89,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83 4,8 7,7
(6) Treballadors essencials 74,1 51,1 53,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,9 5,6 9
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,8 56,6 58,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 44,1 1,5 12,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 9,5 1 2,2
Total >=16 anys 56,3 36 38
Total 48,6 31,1 32,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi