Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,3 95,2 95,2
(1B) Personal de residències 83,6 76,6 79,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88 81,6 84,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,1 6,1 8,3
(4) Persones amb gran dependència 84,3 82,1 82,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 89,9 89,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,5 50,5 57
(5C) Persones de 66 a 69 anys 77,1 4,5 5,3
(6) Treballadors essencials 65 0,6 1,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,5 4,3 7,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 21,5 2 3,2
Total >=16 anys 35 15,2 16,5
Total 29,3 12,8 13,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi