Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,6 98,6
(1B) Personal de residències 91,8 85,1 90,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,6 84,5 89,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,7 75,6 82,1
(4) Persones amb gran dependència 88,3 85,9 88
(5A) Persones de 80 anys o més 89,5 88,9 89
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,4 86,9 87,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,1 75,1 83,1
(6) Treballadors essencials 85,8 74,3 80,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,5 68,9 80,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 78,5 70,7 77
(10A) Persones de 45 a 49 anys 71 59,1 68,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 64,9 48,1 61,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 52,9 38,2 43,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 38,2 16,5 21,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 35,4 3,8 8,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 34,8 3 5,8
Total >=16 anys 68,7 55 61,2
Total 57,8 46,2 51,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi