Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 96,8 97
(1B) Personal de residències 86,8 80,5 83,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,5 85,4 89,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 81,4 54,8 60
(4) Persones amb gran dependència 85,8 83,2 83,8
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 90,1 90,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,3 77,9 87
(5C) Persones de 66 a 69 anys 82,8 8,5 16,2
(6) Treballadors essencials 75,9 52,3 55,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,8 7,1 14,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 73,2 34,1 42
(10A) Persones de 45 a 49 anys 35,3 1,7 3,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,8 1,1 1,5
Total >=16 anys 43,7 24,1 27,5
Total 38 21 23,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi