Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,3 94,8 94,8
(1B) Personal de residències 83,1 76,6 78,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,2 82,6 85,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,5 8,3 11,2
(4) Persones amb gran dependència 88 84,3 84,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,5 88,1 88,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,4 38,9 41,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 77,4 4,9 5,5
(6) Treballadors essencials 66 1,5 2,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 75,7 6 8,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 28,3 2,9 3,9
Total >=16 anys 39,4 17,8 18,6
Total 34,9 15,8 16,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi