Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,1 96,2
(1B) Personal de residències 88,1 81,9 84,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,2 82,9 86,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,3 54,6 60
(4) Persones amb gran dependència 90,1 86,8 87,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,1 92,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 77,7 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,6 7,1 12,7
(6) Treballadors essencials 78,1 53,1 56,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,1 8,1 14,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,2 37,5 42,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 42,2 1,6 4,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 5,7 1,3 2,2
Total >=16 anys 52,8 30,9 34,4
Total 45,7 26,7 29,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi