Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,5
(1B) Personal de residències 96,6 87,4 94,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 90,5 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 82,5 92,3
(4) Persones amb gran dependència 92,6 90,3 91,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,3 82,6 95,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,1 86,8 91,4
(6) Treballadors essencials 95,1 86,5 93,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 80,8 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,1 78 90,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,3 69,4 88,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,6 62,7 84,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,6 70,4 78,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,3 61,2 71,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,4 59 71,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,2 71,3 84,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,7 68,7 76,7
Total >=12 anys 87,9 75,4 86,6
Total >=16 anys 88,4 75,8 87,1
Total 78,3 67,2 77,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi