Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,6 98
(1B) Personal de residències 93,9 89,7 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 91,3 95
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,4 85,6 90,8
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,1 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 91,9 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 87,1 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 84,5 89
(6) Treballadors essencials 92,2 84,5 90,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,1 79,3 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,1 77,2 85,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,7 69 81,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,9 58,5 76,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,6 62,9 69
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,5 53,2 61,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,2 50,5 60,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,5 62 71,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,3 57,5 62,5
Total >=12 anys 82,3 71,9 79,9
Total >=16 anys 82,9 72,7 80,9
Total 73,6 64,3 71,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi