Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,6 96,7 96,7
(1B) Personal de residències 89,2 84,3 85,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,6 83,9 86,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,5 54,8 57,3
(4) Persones amb gran dependència 88,9 85,8 86,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 90,8 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 85 90,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,6 4,5 5,9
(6) Treballadors essencials 80,2 57,4 59,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,6 4,5 7,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,7 41,1 43,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 51,8 1,4 2,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 7,2 0,9 1,9
Total >=16 anys 52 28,4 30,1
Total 44,2 24,2 25,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi