Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 88,2 80,1 82,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,9 83,2 86,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83 58,4 62,4
(4) Persones amb gran dependència 89,2 84,8 84,8
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 91,6 91,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 79,8 90,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,4 7 8,4
(6) Treballadors essencials 78,4 53,7 56,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 83 7,3 10,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,3 36,9 40,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 44,2 1,5 4,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 3 1,1 1,4
Total >=16 anys 50,1 26,8 29,3
Total 42 22,5 24,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi