Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,5 96,6 96,6
(1B) Personal de residències 89,2 84,3 85,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,5 83,9 86,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,3 54,5 57
(4) Persones amb gran dependència 88,1 85,4 85,9
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 90,8 91
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 85,1 90,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,6 4,5 5,8
(6) Treballadors essencials 79,5 57,3 59,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,5 4,5 7,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,2 40,4 42,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 46,4 1,4 2,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 3,6 0,9 1,5
Total >=16 anys 51 28,3 29,9
Total 43,3 24,1 25,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi