Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,8 98,1
(1B) Personal de residències 94 88,9 93,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 91,5 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 86,9 93,9
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90,6 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 89,4 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 85,6 91,3
(6) Treballadors essencials 92,9 84,7 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 79,5 90,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,8 79 89,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 70,8 87
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 63,1 82,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,6 68,2 76,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,5 60,6 70,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,2 58,1 71,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,1 68,6 81,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,4 64,3 73,4
Total >=12 anys 86,3 74,7 84,9
Total >=16 anys 86,9 75,3 85,6
Total 76,5 66,2 75,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi