Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 95,5 95,5
(1B) Personal de residències 81,8 75,1 76,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,8 74,6 78,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,5 10,2 11,8
(4) Persones amb gran dependència 87,9 80,8 80,8
(5A) Persones de 80 anys o més 90 81,3 81,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88 54,7 56,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 79,8 3,6 3,9
(6) Treballadors essencials 68,4 1,1 1,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 74,1 3,6 5,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 24,4 2,4 2,9
Total >=16 anys 35,8 15,3 15,8
Total 29,9 12,8 13,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi