Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 80,4 73,8 75,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,1 84,2 87
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,1 49,3 56,6
(4) Persones amb gran dependència 90,6 87,5 87,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,4 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 88,6 89,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,6 3,6 8,6
(6) Treballadors essencials 74 49,6 52,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 75,9 4,2 10,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 68,8 33,9 37,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 41,1 0,7 3,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 3,4 0,4 1,3
Total >=16 anys 49,8 28,4 30,5
Total 42,3 24,1 25,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi