Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 92,6 90,5 90,6
(1B) Personal de residències 78,3 69,2 71
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,7 81,8 84,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 54,4 4,2 6,7
(4) Persones amb gran dependència 84,1 80,4 80,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92 89,4 89,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,2 54,2 62,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 78,9 5,2 5,6
(6) Treballadors essencials 66,6 1 2,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 75,2 4,4 7
(9) Persones de 50 a 59 anys 27,9 2,5 3,5
Total >=16 anys 36,4 16,2 17,6
Total 30,5 13,6 14,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi