Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,4 94,8 94,8
(1B) Personal de residències 84,5 72,8 78,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,4 78,7 79,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 74,4 7,3 9,1
(4) Persones amb gran dependència 87,6 83,1 83,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 90,5 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,5 40,6 40,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,9 2,4 2,8
(6) Treballadors essencials 65 3,3 4,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 77 4 6,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 39,3 1,9 3
Total >=16 anys 45,7 19,2 19,7
Total 39,5 16,6 17,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi