Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,6 97,6 97,6
(1B) Personal de residències 90,2 84,3 88,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 96,6 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 86,4 6,8 22,7
(4) Persones amb gran dependència 90,9 90,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 90,7 88,8 88,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,5 25,6 25,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,2 3,4 5,4
(6) Treballadors essencials 69,9 6,4 10,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 70,6 4,4 7,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 21,2 1,9 2,6
Total >=16 anys 32,9 10,4 11,3
Total 28,2 8,9 9,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi