Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,4 98,4
(1B) Personal de residències 86,5 79,3 81,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,1 79,8 83,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80,7 52,9 57,3
(4) Persones amb gran dependència 86,8 84,5 85,5
(5A) Persones de 80 anys o més 88,9 87,8 87,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 87,4 84 84,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 78,2 4,9 8,5
(6) Treballadors essencials 78,8 51,3 54,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 74,7 5,5 11,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 69,9 30,5 33,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 43,6 0,9 3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 5 0,5 1,1
Total >=16 anys 46,8 25 26,8
Total 39,3 21 22,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi