Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,4 92,1 92,1
(1B) Personal de residències 83,6 77,5 79,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,5 81,5 84,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,3 9,1 12,1
(4) Persones amb gran dependència 87,6 82,5 82,6
(5A) Persones de 80 anys o més 91,7 87,8 87,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 87,8 35,7 41,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 77,4 4,8 6,9
(6) Treballadors essencials 64,6 1,5 3
(8) Persones de 60 a 65 anys 74,6 5,6 8,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 20,1 2,7 3,5
Total >=16 anys 36,7 16,5 17,8
Total 32,2 14,5 15,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi