Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,6 98,8
(1B) Personal de residències 95,7 86,9 95,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 89,8 93,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 85,1 91,7
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,5 90,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,6 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 89,2 91,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,7 82,1 86,6
(6) Treballadors essencials 89,3 76,9 87,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,1 76,1 85
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,4 71,9 80,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 75,8 57,2 74,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,2 52,2 71,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,2 50 63,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,3 48,1 60
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,5 50,3 63,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,8 59,9 74,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,9 54,4 63,9
Total >=12 anys 80,1 68,7 78,5
Total >=16 anys 80,7 69,4 79,2
Total 72,1 61,8 70,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi